Skip to content Skip to footer
 1. Betaling
  1. De betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
  2. De bedragen zijn aangeduid exclusiefBTW, tenzij anders aangegeven.
 2. Stalling en verzorging
  1. Het bedrag is inclusief stalling, kracht- en ruwvoer, uitmesten, verzorging en training.
  2. Het bedrag is exclusiefeventuele kosten voor de dierenarts, hoefsmid, specialisten (chiropractor/fysiotherapeut) en tandarts. 
  3. Het paard dient ontwormt, gevaccineerd (influenza en tetanus) en vrij te zijn van ziektes bij ingang van de training.
  4. Indien het paard verzorging of behandeling van een dierenarts nodig heeft, dan gebeurt dit na overleg met de klant. In het geval van levensbedreigende situaties, zal Van Rosevelt direct contact opnemen met de dierenarts. 
 3. Training
  1. De klant is zich ervan bewust dat de omgang met paarden aan risico’s onderhevig is, gelegen in de aard en eigen energie van het dier.
  2. Indien het ten gunste is van de training van het paard, wordt het paard naast de betaalde trainingen ingezet in de lesweekenden van E-quine.com. Deze training is enkel onder begeleiding van gecertificeerde docenten. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de paarden in het weekend kosteloos extra grondwerktrainingen krijgen van de studenten van e-quine.com. Van Rosevelt en E-quine.com overleggen duidelijk vooraf welk paard op welk onderdeel mee zou kunnen doen en wordt dus alleen gedaan als dit ten goede is van de training van het paard. Bezwaar dient kenbaar gemaakt te worden.
  3. Trailers die worden gestald bij Van Rosevelt staan daar voor rekening en risico van de klant. De klant dient zelf voor verzekering van deze materialen te zorgen alsmede voor passende beveiligingsmaatregelen. 
  4. Het dragen van een goedgekeurde helm met veiligheidssluiting verplicht is gesteld tijdens het werken met het paard.
  5. De klant en zijn paard(en) zijn gedurende de training adequaat verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid, ziekte, ongevallen en paardentransport (door Van Rosevelt). Indien de klant zijn paard niet heeft verzekerd voor ziektekosten realiseert de klant zich dat dit kosten met zich mee kan brengen in het geval van schade aan het paard.
 4. Huisregels
  1. Het bijwonen van een training is enkel mogelijk op afspraak. De trainingen vinden plaats in de ochtenden, bij uitzondering is een afspraak in de middag ook mogelijk.
  2. Het gebruik van pijn of geweld jegens het paard wordt in geen enkele vorm geaccepteerd. Mocht dit plaatsvinden dan wordt de klant verzocht het paard binnen 24 uur op te komen halen.
  3. Voeren uit de hand is op stal of tijdens de training niet toegestaan.
  4. Huisdieren zijn NIET toegestaan op Stal Nieuwland BV. Indien u een huisdier meeneemt dient deze in de auto te verblijven en mag deze onder geen enkele voorwaarden op het erf van Stal Nieuwland BV verschijnen.
  5. Tijdens de Corona Crisis gelieve 1 persoon per paard aanwezig tijdens trainingen en of bezoek bij uw paard.
  6. Het uitvoeren van activiteiten met uw eigen paard op eigen initiatief is mogelijk maar alleen in overleg met Van Rosevelt.
 5. Annulering
  1. Bij annulering binnen 1 week(7 dagen) voor aanvang van de training, wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.
  2. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de training, wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht.
  3. Indien er sprake is van overmacht, is het mogelijk aanvangsdatum van de training kosteloos te verschuiven.
 6. Aansprakelijkheid
  1. Van Rosevelt heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
  2. Van Rosevelt is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op het terrein.
  3. Van Rosevelt is niet aansprakelijk voor schade aan door de klant meegebrachte materialen, tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Van Rosevelt. 
  4. Van Rosevelt is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften en/of geen gehoor geven aan de aanwijzingen gegeven door Van Rosevelt.
  5. Van Rosevelt is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor de kosten bij een uitbraak van paardenziektes in de ruimste zin.
 7. Geschillen
  1. Van Rosevelt en de klant verklaren hiermee dat het Nederlandse recht exclusief van toepassing is op de gemaakte afspraken.